קלאסיפייר

מהו קלאסיפייר?

Classifier  הוא מבחן סיווג רמה. פרטי המבחן ידועים מראש והם אחידים בכל מועדוני IDPA בעולם. היורים מדורגים בהתאם  לסולם כללי, ללא תלות בתוצאות של יורים אחרים שהשתתפו איתם בקלאסיפייר. בסולם חמש רמות Novice (NV), Marksman (MM), Sharpshooter (SS), Expert (EX), Master (MA).

הקלאסיפייר מחולק לשלשה פרקים. כל אחד מהם נקרא STAGE.  כל פרק מחולק לתרגילים, הנקראים STRING.  בכל פרק יורים עשרים וארבעה כדורים  ובסה"כ שבעים ושניים.

נדגיש כי המאמר שלפניכם נכתב לצורך הסבר ולימוד, והגרסה המחייבת היא זו שנמצאת באתר IDPA הבינלאומי.

למה הוא מיועד?

הקלאסיפייר מיועד ליצור דירוג כדי שכל אחד יוכל להשוות את עצמו לקבוצה הרלבנטית, כל תוצאת תחרות (שאין אצלנו)  או אימון (יש ויש) מושווית לאקדחים באותה חטיבה ולדירוג המתקבל בקלאסיפייר. מה שיותר חשוב מבחינתנו הוא שאפשר ללמוד מהתוצאה המפורטת ומהציון הכללי על היכולות האישיות שלך, ולהשתמש בכלי הזה כדי לעקוב אחר השיפורים, ולגלות נקודות הדורשות חיזוק. ישנם אימונים בהם אנחנו עשויים לדרוש ציון קלאסיפייר מסוים ומעלה.

סולם הניקוד

 חטיבה
דרוגCDPESPCOSSPCCPREVBUGPCC
Master (MA)75.00  או פחות72.00  או פחות72.00  או פחות73.00  או פחות78.00  או פחות83.00  או פחות89.00  או פחות45.00  או פחות
Expert (EX)75.01 – 100.0072.01 – 95.0072.01 – 95.0073.01 – 96.0078.01 – 103.0083.01 – 110.0089.01 – 118.0045.01 – 56.25
Sharpshooter (SS)100.01 – 150.0095.01 – 140.0095.01 – 140.0096.01 – 142.00103.01 – 155.00110.01 – 165.00118.01 – 177.0056.26 – 67.50
Marksman (MM)150.01 – 240.00140.01 – 225.00140.01 – 225.00142.01 – 232.00155.01 – 248.00165.01 – 263.00177.01 – 283.0067.51 – 78.75
Novice (NV)240.01 או יותר225.01 או יותר225.01 או יותר232.01 או יותר248.01 או יותר263.01 או יותר283.01 או יותר78.75 או יותר

העמודה הימנית מפרטת את הדירוג מגבוה לנמוך. בשורה העליונה חטיבת האקדח. IDPA מחלקת את האקדחים לשמונה קבוצות, הנקראות "חטיבות" בהתאם למאפיינים הטכניים – גודל, קוטר, משקל האקדח, ושיטת פעולה. בתאים טווח התוצאות המתאימות לחטיבה כדי להשיג את הדירוג, הניקוד מחושב על בסיס הזמן המצטבר שיריתם, בהתאם לכללי IDPA.

מה המשמעות של החלוקה לחטיבות?

נאמר לצורך הדוגמה שיריתם בגלוק 19, והתוצאה הסופית של הזמן והנקודות היא 145 שניות. ברכותי ! תתקשרו הביתה לספר שאתם SharpShooter. אם הגעתם לאותו זמן בדיוק עם גלוק 17, ובכן – אתם במקום אחד פחות MarksMan. שיטת החטיבות מבוססת על ההנחה שלא כל האקדחים שווים, וקל יותר לפגוע מהר ומדויק עם אקדח גדול והדק SA מאשר אקדח סטרייקר קטן וקופצני. ולכן ככל שהאקדח שלך נחשב "יותר נוח" לירי, כך הציפיות ממך כיורה יותר גבוהות. לענייננו – מאחר שגלוק 17 שייך לחטיבת SSP ואחיו הצעיר גלוק 19 הוא בחטיבת CCP, הזמנים הנדרשים הם שונים. עם זאת הקלאסיפייר מתוכנן כך שיתאים להגבלות על תכולת המחסנית בחטיבות השונות, ותרגיל ללא חובת החלפת מחסנית אינו דורש יותר מששה כדורים.

ואיך מחושב הניקוד?

בהתאם לכלי IDPA. כפי שרואים בטבלה, ככל שהניקוד נמוך יותר כך עדיף. הניקוד הוא מצטבר לכל התרגילים יחד. והוא כולל את סה"כ הזמן הנדרש. על כל פגיעה מחוץ ל"אזור האפס" במטרות, נוספות נקודות. כמו כן ישנן נקודות ענישה על חריגה מכללי התרגיל. עבירת בטיחות תביא לפסילת היורה.

איך להיות מוכנים לקלאסיפייר?

התשובה פשוטה – להתאמן על היכולות הנדרשות.

 • שליפה
 • מעבר בין מטרות
 • ירי ביד חזקה
 • ירי ביד חלשה
 • החלפת מחסנית
 • ירי מאחורי מחסה
 • ירי בהליכה לפנים
 • ירי בהליכה לאחור

כדאי מאד לקרוא את השלבים בקלאסיפייר, אבל אין צורך לשנן אותם. המדריך שמלווה אתכם יזכיר בתחילת כל STRING מה אתם נדרשים לעשות.

עוד כמה דברים שחשוב לדעת

 • אין חובת הסלקה.
 • חובה להשתמש בציוד מתאים על פי כללי IDPA
 • בתרגילים נדרשת החלפת מחסנית אחת לכל היותר, כך שמספיקה מחסנית רזרבית אחת. עם זאת, מומלץ להביא לפחות שתיים כדי לא להיזקק לטעינות מרובות שיאטו את זרימת התרגילים לכל המשתתפים.
 • בכל התרגילים מצב הפתיחה הוא כדור בקנה, אקדח בנרתיק.  (למעט ירי ביד החלשה, ראו בפירוט)

התרגילים בקלאסיפייר

תיאור מפורט של כל השלבים

כפי שאמרנו למעלה, הקלאסיפייר מחולק לשלשה פרקים. כל אחד מהם נקרא STAGE.  כל פרק מחולק לתרגילים, הנקראים STRING.  בכל פרק יורים עשרים וארבעה כדורים  ובסה"כ שבעים ושניים.

פרק א'

הירי כאן מבוצע מהקו הקרוב, 6.4 מטר (7 יארד).

תרגילתיאורכדורים
1היורה יטען ששה כדורים בדיוק למחסנית, ידרוך ויחזיר לנרתיק ישלוף ויירה בכל מטרה שני כדורים לגוף. יחליף מחסנית ממצב "צינה נעולה" וירה שני כדורים בכל מטרה לשטח הראש.   (הערה – ניתן להפיל את המחסנית לארץ)12
2היורה ישלוף ביד החזקה ויירה שני כדורים לכל מטרה6
3לפני קבלת האות היורה יוציא את האקדח מהנרתיק ביד החזקה, ויעביר אותו  ליד החלשה. יחזיק  בזווית 45 מעלות, ועם מתן האות יירה שני כדורים לכל מטרה6

לתשומת לב – באזור ה"ראש" במטרה מסומן עיגול ורק בו הניקוד מקסימלי.  פגיעה סביבו תזכה בקנס של נקודה אחת. פגיעה מחוץ לאזור הראש תחשב כהחמצה.

פרק ב'

יורים מקו 10 יארד וקו 5

תרגיל כדורים
1היורה יטען ששה כדורים בדיוק למחסנית, ידרוך ויחזיר לנרתיק. יעמוד בקו 10 יארד כשגבו למטרות. עם מתן האות יסתובב, ישלוף רק בתום הסיבוב ויירה בכל מטרה שני כדורים. יחליף מחסנית ממצב "צינה נעולה" ויירה שני כדורים לכל מטרה.   (הערה – ניתן להפיל את המחסנית לארץ)12
2התחלה בקו 10 יארד. היורה ישלוף ויירה תוך כדי הליכה לעבר המטרות שני כדורים לכל מטרה. יש להשלים את הירי עד לקו 5 יארד.6
3התחלה בקו 5 יארד. היורה ישלוף ויירה תוך כדי הליכה לאחור כשפניו למטרות שני כדורים לכל מטרה. יש להשלים את הירי עד לקו 10 יארד.6

פרק ג'

כולל החלפת מחסניות, ריבוי מטרות ותנועה בין עמדות. הירי מקו 20 יארד ו 15 יארד

תרגיל כדורים
1היורה יטען בדיוק 6 כדורים למחסנית. יעמוד מאחורי המחסה. ישלוף ויירה מאחד הצדדים (לפי בחירתו) שני כדורים לכל מטרה. לאחר מכן יחליף מחסנית ממצב "צינה נעולה".   לאחר מכן ינוע לכיוון החביות בקו 15 יארד, יעמוד מאחורי אחת החביות לפי בחירתו, וירה מהצד הפנימי שני כדורים לכל מטרה, תוך הקפדה על כללי מחסה (הערה – אפשר להפיל את המחסנית לארץ ואין להחזיק אותה ביד בזמן ירי, חובה להשלים החלפת המחסנית לפני עזיבת המחסה)12
2היורה יעמוד מאחורי אחת החביות לפי בחירתו. ישלוף ויירה מהצד הפנימי שני כדורים לכל מטרה. לאחר מכן יחליף מחסנית ממצב "צינה נעולה". יעבור אל החבית השנייה ויירה מהצד הפנימי שני כדורים לכל מטרה.   (הערה – אפשר להפיל את המחסנית לרצפה, חובה להשלים החלפת המחסנית לפני עזיבת המחסה)12

חטיבות האקדחים ב IDPA מהדורת 2022

מה זו "חטיבת אקדחים"?

IDPA מחלקת את האקדחים לשמונה קבוצות, הנקראות "חטיבות" בהתאם למאפיינים הטכניים – גודל, משקל, ושיטת פעולה. כי לא כל האקדחים נולדו שווים. גם אם שמעתם פעם פתגמים על חיצים, יש הבדלים.יותר קל לפגוע מהר ומדויק עם אקדח גדול והדק SA מאשר אקדח סטרייקר קטן וקופצני, וכן על זו הדרך.

כאן תמצאו תקציר,  המידע המלא והמחייב נמצא בספר החוקים ובנספח לספר החוקים.   

בשביל מה זה טוב?

כדי שכל אחד יוכל להשוות את עצמו לקבוצה הרלבנטית, כל תוצאת תחרות (שאין אצלנו)  או אימון (יש ויש) מושווית לאקדחים באותה חטיבה. וגם בקלאסיפייר, יש זמנים שונים לכל חטיבה כדי להגיע לדירוג מסוים.

בנוסף בתרגילי מצבים (ובתחרויות ב IDPA) התרגיל מתחיל עם מספר כדורים שונה במחסנית. קוראים לזה Division capacity ואסביר עוד בהמשך, מיד אחרי שאספר לכם על החטיבות.

אילו חטיבות יש?

Stock Service Pistol (SSP), Custom Defensive Pistol (CDP), Enhanced Service Pistol (ESP), Compact Carry Pistol (CCP), Revolver (REV), Back Up Gun (BUG), Carry Optics (CO), and Pistol Caliber Carbine (PCC)

חטיבת אקדחי שירות סטנדרטיים – SSPאם כל החטיבות

האקדח חייב להיות בעל מנגנון פעולה כפולה או מנגנון הסטרייקר. השינויים והשיפורים המותרים – מינוריים למדיי ומתיחסים בעיקר לשיפורי אמינות בעזרת חלקים מקוריים וביצוע התאמות קטנות. אקדחים לדוגמה   – גלוק 34, גלוק 17, יריחו DA, משפחת CZ75 בגודל מלא (אם לא הוסבו ל-SA), משפחת ה-S&W M&P בגודל מלא ללא מערכת הדק של APEX.  לתשומת לב –  אקדחי FN HP והיריחו המשטרתי (SA)  שנחשבו עד לאחרונה בישראל כאקדחי שירות סטנדרטיים  – לא קבילים לחטיבה זו היות והם פעולה בודדת בלבד. 

חטיבת אקדחי נשיאה מותאמים – CDP. כי משם התחיל הכל

זוהי חטיבה שנוצרה תחילה עבור אקדחי 1911 בקוטר 0.45 צריך לזכור שהאבות המייסדים של IDPA התחילו את דרכם עם 1911 0.45. אז קצת כבוד, חברים. ועם הזמן הורחבה לכל אקדח בחטיבת SSP בקוטר 0.45

חטיבת אקדחי שירות משופרים – ESP

בעקרון, כל אקדח SSP יכול להיות ESP, עם שיפורים מותרים. בנוסף כאן כבר אין מגבלה על סוג המנגנון והקוטר, כך שאפשר לירות עם אקדח פעולה יחידה (SA) ב 9 מ"מ, והשיפורים המותרים הרבה יותר נרחבים. אבל עדיין יש הגבלות, על מנת לשמור על רוח IDPA. אקדחים לדוגמה – CZ SP-01 SHADOW   יריחו "משטרתי" SA.

חטיבת אקדחים קומפקטיים – CCP.

הנפוצה ביותר (בינתיים) ב IDPA ISRAEL. המאפיין המרכזי בחטיבה זו – אורך קנה מתחת ל-4 3/4 אינץ' (120.65 מילימטר).  אקדחים לדוגמה – גלוק 19, CZ P10C. 

חטיבת אקדחי גיבוי – BUG.

יש המכנים אותם "אקדחים גמדיים", אחרים נשבעים שרק עם זה הם מוכנים לצאת מהבית. המאפיין המרכזי לקטגוריה זו – כמובן הגודל ואורך הקנה. הוא לא יכול להיות יותר מ-3.6 אינץ'. מחולקת ל BUG -S לאקדחים חצי אוטומטיים ול BUG-R לאקדחים תופיים. אפשר להשתמש גם באקדחים בקוטר של "9 קצר" – 380AUTO. לקטגוריה זו נכנסים אקדחים כמו GLOCK26/42/43, S&W 9C/SHIELD.

חטיבת אקדחי נשיאה עם כוונת אופטית – CO

תחום כוונות ההשלכה הולך ומתפתח בעולם וגם בארץ. החטיבה כוללת כל אקדח המתאים לחטיבה כלשהי, בתנאי שהוא מצויד בכוונת השלכה (RED DOT) בחטיבה זו ניתן גם להתקין ציין לייזר על האקדח. כוונת ההשלכה צריכה להיות בגודל המתאים לנשיאה יומיומית (EDC). נמצאת בין פתח הפליטה של האקדח לחלקו האחורי, מחוברת לצינה ישירות, או באמצעות מתאם מיוחד המחובר לצינה. חיבור לגוף האקדח אסור.

אפשר לטעון שאקדח BUG עם כוונת אופטית לא שקול ביכולותיו לאקדח ESP גם אם שניהם מצוידים בכוונת השלכה, אבל זה המצב, נכון לעכשיו. אקדחים נפוצים – גלוק עם דגמי MOS סדרת CZ P10 עם דגמי OR ויש עוד הרבה יצרנים שמציעים.  

חטיבת אקדחי תוף – REV – מה יש לדבר

מחולקת לאקדחי תוף רגילים, משופרים, וקטנים במיוחד. לא נפוץ במחוזותינו, לא ארחיב כאן.

חטיבת PCC –  – PISTOL CALIBER CARBINE. לראותם בלבד

חטיבה זו מותרת בישראל רק לספורטאי ירי מעשי IPSC ולכן לא נרחיב כאן.

רגע, הבטחת לדבר על Division capacity

נכון. זה המספר של הכדורים שאפשר לשאת במחסנית בעת תרגיל או תחרות IDPA, גם אם טכנית אפשר לטעון יותר.

SSP נמלא 15 כדור, אפשר לשאת עד שתי מחסניות נוספות.
ESP, CO, CCP בכולן 10 כדורים אפשר לשאת עד שתי מחסניות נוספות.
CDP רק 8 כדורים אפשר לשאת עד שתי מחסניות נוספות.
BUG חצי אוטומטי, 6 כדורים. אפשר לשאת עד שלש מחסניות נוספות.


בכל החטיבות הללו למעט BUG אפשר להוסיף למספר הנקוב עוד כדור בקנה, אלא אם מתווה התרגיל אומר אחרת.

מה לא נכלל בחטיבות?

כל מיני אקדחים שקיימים בשוק. למשל אקדחים עם מפצה סטייה (קומפנסטור) או אקדחים כבדים מדי. ובכלל אקדחים "ספורטיביים". או בקוטר קטן מ 9X17. 

אז מה אני אעשה?

IDPA מעודדת השתתפות עם האקדח שיש לך. בטח בישראל המדינה של האקדח האחד. כל עוד האקדח מתאים לנשיאה יומיומית נקבל אתכם בשמחה.

Kangro TP-10


בתקופה האחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר על עליית האקדחים הפולימריים. יצאנו לבדוק.
לקחתי למטווח את ה Kangro TP-10 עם חבילה של תחמושת 24*8 להתנסות ראשונה. מיד עם פתיחת הקופסה ראיתי את העיצוב. כחול, עם תחושה של פלסטיק. חסר מאד צבע האלומיניום המבריק עם נגיעות בצהוב, המקובל באקדחים קלאסיים. הוא קל הרבה יותר, כצפוי. אבל אנשי מטווחים ותיקים לא נרתעים מעוד כמה גרמים. אני פחות אוהב את ה 24*8, מחקרים מראים שכושר החדירה שלו פחות בהרבה מזה של ה 26*10 המוכר לי.
מאה מטרות מאוחר יותר אני יכול לומר שלא היה אף מעצור, האקדח פעל ללא הפסקה. נתתי אותו לכמה צעירים והם אמרו שהוא קל הרבה יותר, ולא מעט ארגונים רוכשים אותם בכמויות.
האם הם באמת יכולים להחליף את אקדחי המתכת הישנים והטובים? לא בשבילי. מבחינתי אין תחליף לכוונון אישי עדין של מוט הטעינה כך שהעוצמה תתאים לך בדיוק. ומעצורים? טיפול אישי מסור באקדח שלך יבטיח לך אפס מעצורים. כמעט. אני לא מאמין שהפולימר הזה יתפוס. אין סיכוי.
(בהשראת בועז)

5×5 Classifier חדש חדש

ארגון IDPA הבינלאומי הודיע על  קלאסיפייר חדש, מקוצר. הקלאסיפייר יהיה בנוסף לזה הקיים, ולא במקומו.  הקלאסיפייר פשוט להבנה וקל בהתארגנות המועדון לקראתו. הוא מורכב ממטרה אחת, עשרה יארד, ארבעה שלבים ועשרים וחמשה כדורים.

להמשיך לקרוא

מדיניות האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לבט"פ

ראש האגף לרישוי כלי ירייה, מר הרצל קבלו התארח בכנס העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל שנערך בקיסריה ביום ששי האחרון 25/08/2017. לנוכח העניין הרב נסקור כאן את עיקרי דבריו כפי שהתפרסמו בסרטון הוידאו שצילם חבר העמותה מר סשה סטויקוביץ.

להמשיך לקרוא

PLATE

ביום ששי בהפסקה הלימודית באמצע האימון שוחחנו על ירי בפלייטים, והתועלת הרבה הצומחת לאנושות מהפעילות הזו.
ובכן, לטובת מי שאינו מכיר אספר כי הפלייטים הם חיות קטנות וערמומיות, המקננות בעיקר במטווחים פתוחים. חוקרים סבורים שהם מין פולש שהגיע מארצות הירימעשי, אך אין לכך הוכחות של ממש.
אני בהחלט מסכים עם המרצה שראוי לירות בהן, ויפה שעה אחת קודם. אבל זה בעיקר בשל בשל חוצפתן הרבה. לי הן בורחות כל הזמן, באין מכלים. אבל מילא אני, הזנב לשועלים. היום ראיתי כיצד פרט אחד של פלייט, שספג פגיעה מדויקת באזנו השמאלית קפץ והראה את אחוריו לאחד היורים המכובדים בקהילתנו. אחרת העיפה חתיכת מתכת אל המדריך, שלא היה מוכן לכך בכלל, מה שעשוי להחשב כתעלול מזוהם של ממש.
לגבי התועלת בהן לאימון מעשי, יש לי דעה שונה מזו שהוזכרה. אני סבור שהדבר היחיד שהן דומות לו ברחוב (במובן הרחב) הוא אנשים שזופים במיוחד שקבורים בחול עד הצוואר. אני חושב, אם יורשה לי לומר, שאנשים כאלה אינם מהווים סיכון של ממש. בטח לא במרחק עשרים מטר ומעלה. ולכן מוטב שנאפשר להם להמשיך לעסוק בעניניהם ונשמור על עצמנו מפני מטרות הקרטון המסוכנות, המאיימות עלינו כל יום ששי.


(חג שמח לכולם. ממני ע. תוכן)

על הניקוד לפי חוקי IDPA

שיטת  הניקוד ב IDPA פשוטה וקלה להבנה. התוצאה המחושבת לכל תרגיל היא סכום של שלשה אלמנטים. הראשון – זמן הביצוע. לזמן הביצוע מצטרף ניקוד בגין הפגיעות, ואליו נוספות נקודות ענישה, אם יש כאלה. ככל שהסכום נמוך יותר, כך טוב יותר.

להמשיך לקרוא

הקורס השני – Safety Officer

בתאריך 26.01.17 – 27.01.17 נערך קורס Safety Officer  מטעם מועדון IDPA ISRAEL. השתתפו שלשה עשר חניכים שהוסמכו כולם. את הקורס העביר מר  Federico Iannelli  שהגיע לשם כך מאיטליה. הקורס, כמו כל פעילות IDPA נערך בהתנדבות, וההוצאות כוסו על ידי המשתתפים. ככל הידוע לנו זהו קורס SO הראשון בעולם שנערך על פי החוקים החדשים שנכנסו  לתוקף ב01.01.17. ברכותינו לכל המוסמכים ותודה למארגנים ולמדריך.

להמשיך לקרוא

אימונים ב IDPA ישראל

מועדון הירי ההגנתי אי.די.פי.איי ישראל  מעוניין לאפשר למחזיקים ברישיון לאקדח להעלות את רמת המיומנות והבטיחות שלהם ולהתאמן להתנהגות נכונה במצבי אמת באקדחים "רגילים" ובציוד יום יומי. כל זאת על ידי שיפור ובחינת המיומנות האישית בשימוש בנשק. לשם כך אנו  מציעים כמה סוגי אימון: אימון בסיס, אימון בסיס פלוס, אימון טכני, אימון מתקדם אימון תרגול מצבים וקלאסיפייר.

להמשיך לקרוא

איך לבחור נרתיק פנימי

מאמר מאת איגור

ישנן אפשרויות רבות לשאת אקדח על הגוף. היום נדבר על "נרתיק פנימי" (IWB – Inside the Waist band) שהוא נרתיק הנמצא בקו המותן, כאשר רובו מתחת למכנסיים והוא אחוז בחגורה. במקרים רבים הוא יכוסה גם בחולצה או בבגד עליון אחר. להמשיך לקרוא

ISP – Israeli Service Pistol

The main reason of starting the IDPA club in Israel was to allow the average legal Israeli owners of defensive guns (and it is important to remember – the average Israeli is permitted to own exactly one defensive pistol, if at all) to train with what they got and to adequately evaluate and eventually improve their defensive shooting skills through participating in the classifiers and other local matches and training events. Nonetheless, as has been extensively discussed lately in multiple forums – from Facebook to HASLIK – many "purely Israeli" service and defensive pistols appear to be non-IDPA-legal, including Glocks C, Police Jericho, etc., for all kinds of reasons – ported barrels, full-length dust covers etc. As a result, the owners or operators of these found themselves excluded from the IDPA fun and this somewhat contradicted the key point that motivated us into IDPA in the first place.

להמשיך לקרוא

ISP – Israeli Service Pistol החטיבה המקומית

מטרתו של המועדון הישראלי לירי הגנתי היא ליצור מסגרת בה יוכלו מחזיקי נשק ברשיון להתאמן, ולבחון את יכולותיהם באמצעות מבחני דירוג והשוואת תוצאות תרגילים לחבריהם בעלי הדירוג הדומה לשלהם. המועדון הישראלי פועל על פי הכללים הבינלאומיים של IDPA. למרבה הצער ישנם כמה אקדחים הנפוצים בישראל אך אינם מתאימים לאף חטיבה קיימת. ביניהם סדרת C של גלוק  אקדחים המוכרים היטב לנושאי הנשק הישראלים.
להמשיך לקרוא

ריצה והסלקה

ריצה למרחקים שונים ועד כדי מאוד משונים הפכה בשנים האחרונות לספורט לאומי. בהקשר זה, לעיתים קרובות, עולה השאלה – מה עושים עם האקדח בזמן ריצה? אז אפשר לשים פאוץ' בהצלב, אבל זה לא ממש נוח.
להלן הצעת פיתרון לנושא. הערת אזהרה בטאבו – אני לא רץ למרחקים ארוכים. 5 ק"מ זה המקסימום שלי.

להמשיך לקרוא