על אודות

IDPA ISRAEL הוא סניף של IDPA – International Defensive Pistol Association האגודה הבינלאומית לירי הגנתי באקדח. מועדון הירי ההגנתי אי.די.פי.איי ישראל מעוניין לאפשר למחזיקים ברישיון לאקדח להעלות את רמת המיומנות והבטיחות שלהם ולהתאמן להתנהגות נכונה במצבי אמת באקדחי נשיאה ובציוד יום יומי. כל זאת על ידי שיפור ובחינת המיומנות האישית בשימוש בנשק.

מועדון IDPA ישראל פועל כעמותה רשומה מספר 580628956 לטובת כלל מחזיקי הנשק ברשיון בישראל. המועדון מתאמן בש.פ. מטווחים באשדוד. בנוסף ל Idpa Israel פועלים בישראל שני מועדונים נוספים. Idpa Israel North במטווח גניגר ו Idpa Israel Center בהרצליה.

אנחנו פונים למחזיקי אקדחים המיועדים לנשיאה יום יומית, עם ציוד מתאים ליום יום. תנאי הסף להשתתפות באימון הבסיסי הוא החזקת אקדח ברישיון. לא נדרש ידע קודם, אין קורס או מבחן כניסה. לאימונים מתקדמים נדרשת השתתפות בשני אימונים בסיסיים לפחות.

אנו עוסקים באימון התגוננות של אזרחים, בכפוף לחוק כלי ירייה והנחיות המשרד לבט"פ. כוחות הביטחון מאמנים את אנשיהם. מטרת האימונים היא לרכוש יכולת שימוש בטוחה ואפקטיבית באקדח לצורך התגוננות אזרחית. לשם כך אנחנו מאמנים ביסודות הירי, בשליטה מתקדמת ועורכים תרגילים מדמי מציאות. לכל אימון יש שם המתאר את מטרותיו. כל אימון מנוהל ומבוצע על ידי מדריכי ירי, וקציני בטיחות שהוסמכו בקורס מטעם IDPA והם מפקחי מטווח לפחות.
אימון הבסיס – האימון כולל את יסודות הירי. כמו אחיזה, עמידה, תמונת כוונות. מבוצע מ"קו יורים" בלבד. בהתאם ליכולות הקבוצה והתקדמותה ישולבו באימון אלמנטים מורכבים יותר כמו החלפת מחסניות, ירי ממצב מוסלק, ירי מאחורי מחסה, ירי בתנועה. השתתפות באימון הבסיס היא תנאי להצטרפות לסוגי האימון האחרים. האימון הטכני מיועד ליורים בעלי ניסיון ומטרתו להתאמן על אלמנטים מתקדמים של הפעלת האקדח. אימון תרגול המצבים כולל ירי במתווים שונים המדמים "מצבי מציאות" בירי הגנתי, תוך מדידת זמן ואיכות הפגיעות.

התשלום משמש לכיסוי הוצאות שכירת המטווח ורכישת ציוד להפעלת האימון. (מטרות, מדבקות וכיו"ב). בעמותה אין מקבלי שכר – כל הפעילים עוסקים בכך בהתנדבות. כל תשלום שנגבה משמש לכיסוי הוצאות עבור שכירת מטווחים וציוד. נציין כי העמותה מפוקחת על ידי רו"ח ומעבירה דיווחים כחוק. תחמושת לאימונים נמכרת על ידי המטווחים ובאחריותם והמועדון אינו צד לכך.

כללי השימוש באתר

חוקים ותקנות – החזקת כלי יריה ושימוש בהם מוגבלים על פי חוק תקנות ונהלים. האמור באתר הוא בגדר חוות דעת בלבד ואינו יכול להחליף יעוץ משפטי לכל אחד וכל מקרה על פי נסיבותיו היחודיות. כמו כן הפניות הניתנות באתר לכללי IDPA המתפרסמים באתר הבינלאומי תקפות כל עוד אינן עומדות בסתירה לכל דין.

חובת הזהירות – השימוש בכלי יריה מסוכן. המידע הכלול באתר זה הוא אינפורמטיבי, וכל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד. התרגילים המפורסמים באתר מיועדים לביצוע אך ורק במטווח מורשה, על ידי אנשים המורשים לירי, ובפיקוח מקצועי של מדריכים מוסמכים בלבד.

סקירת אימונים – תיאור האימונים נועד להתרשמות והרחבת הידע של הקוראים בלבד ואינו בגדר המלצה לפעול בדרך כזו או אחרת במצבים שונים.

חסויות ואינטרסים  – האתר אינו מקבל מימון מכל גורם שהוא, ואינו עומד לטובת שום אינטרס מסחרי. כמו כן, הדעות המובעות באתר מייצגות את דעת כותביהן בלבד.

מדיניות התגובות – אנחנו מעונינים ביצירת שיח סביב הפוסטים, ותומכים בחופש דעה. עם זאת תגובות לא נאותות כלפי אנשים או קבוצות, או הצעות לפעול בניגוד לחוקים והתקנות  המחייבים בישראל, בכל הקשור לנושא האתר או לכל נושא אחר תימחקנה ברגע שנבחין בהם. מי שרואה עצמו נפגע מתגובה כלשהי, מוזמן לפנות אלינו.

פרטי מנויים מגיבים – המערכת רושמת את פרטי הIP של המגיב, וכן את כתובת המייל שהצהיר עליה. אנו מתחייבים לא לעשות בהן כל שימוש, ולא למסור אותן לגורם שלישי. הפרטים יחשפו רק אם נידרש לכך על פי חוק על ידי רשות מוסמכת.

שימוש בחומר המפורסם באתר – אתרים לא למטרות רווח רשאים לצטט קטעים עם מתן קרדיט כמקובל, אך לא להעתיק רשימות שלמות. אתרים מסחריים – רק באישור בכתב מראש.