קלאסיפייר

מהו קלאסיפייר?

Classifier  הוא מבחן סיווג רמה. פרטי המבחן ידועים מראש והם אחידים בכל מועדוני IDPA בעולם. היורים מדורגים בהתאם  לסולם כללי, ללא תלות בתוצאות של יורים אחרים שהשתתפו איתם בקלאסיפייר. בסולם חמש רמות Novice (NV), Marksman (MM), Sharpshooter (SS), Expert (EX), Master (MA).

הקלאסיפייר מחולק לשלשה פרקים. כל אחד מהם נקרא STAGE.  כל פרק מחולק לתרגילים, הנקראים STRING.  בכל פרק יורים עשרים וארבעה כדורים  ובסה"כ שבעים ושניים.

נדגיש כי המאמר שלפניכם נכתב לצורך הסבר ולימוד, והגרסה המחייבת היא זו שנמצאת באתר IDPA הבינלאומי.

למה הוא מיועד?

הקלאסיפייר מיועד ליצור דירוג כדי שכל אחד יוכל להשוות את עצמו לקבוצה הרלבנטית, כל תוצאת תחרות (שאין אצלנו)  או אימון (יש ויש) מושווית לאקדחים באותה חטיבה ולדירוג המתקבל בקלאסיפייר. מה שיותר חשוב מבחינתנו הוא שאפשר ללמוד מהתוצאה המפורטת ומהציון הכללי על היכולות האישיות שלך, ולהשתמש בכלי הזה כדי לעקוב אחר השיפורים, ולגלות נקודות הדורשות חיזוק. ישנם אימונים בהם אנחנו עשויים לדרוש ציון קלאסיפייר מסוים ומעלה.

סולם הניקוד

 חטיבה
דרוגCDPESPCOSSPCCPREVBUGPCC
Master (MA)75.00  או פחות72.00  או פחות72.00  או פחות73.00  או פחות78.00  או פחות83.00  או פחות89.00  או פחות45.00  או פחות
Expert (EX)75.01 – 100.0072.01 – 95.0072.01 – 95.0073.01 – 96.0078.01 – 103.0083.01 – 110.0089.01 – 118.0045.01 – 56.25
Sharpshooter (SS)100.01 – 150.0095.01 – 140.0095.01 – 140.0096.01 – 142.00103.01 – 155.00110.01 – 165.00118.01 – 177.0056.26 – 67.50
Marksman (MM)150.01 – 240.00140.01 – 225.00140.01 – 225.00142.01 – 232.00155.01 – 248.00165.01 – 263.00177.01 – 283.0067.51 – 78.75
Novice (NV)240.01 או יותר225.01 או יותר225.01 או יותר232.01 או יותר248.01 או יותר263.01 או יותר283.01 או יותר78.75 או יותר

העמודה הימנית מפרטת את הדירוג מגבוה לנמוך. בשורה העליונה חטיבת האקדח. IDPA מחלקת את האקדחים לשמונה קבוצות, הנקראות "חטיבות" בהתאם למאפיינים הטכניים – גודל, קוטר, משקל האקדח, ושיטת פעולה. בתאים טווח התוצאות המתאימות לחטיבה כדי להשיג את הדירוג, הניקוד מחושב על בסיס הזמן המצטבר שיריתם, בהתאם לכללי IDPA.

מה המשמעות של החלוקה לחטיבות?

נאמר לצורך הדוגמה שיריתם בגלוק 19, והתוצאה הסופית של הזמן והנקודות היא 145 שניות. ברכותי ! תתקשרו הביתה לספר שאתם SharpShooter. אם הגעתם לאותו זמן בדיוק עם גלוק 17, ובכן – אתם במקום אחד פחות MarksMan. שיטת החטיבות מבוססת על ההנחה שלא כל האקדחים שווים, וקל יותר לפגוע מהר ומדויק עם אקדח גדול והדק SA מאשר אקדח סטרייקר קטן וקופצני. ולכן ככל שהאקדח שלך נחשב "יותר נוח" לירי, כך הציפיות ממך כיורה יותר גבוהות. לענייננו – מאחר שגלוק 17 שייך לחטיבת SSP ואחיו הצעיר גלוק 19 הוא בחטיבת CCP, הזמנים הנדרשים הם שונים. עם זאת הקלאסיפייר מתוכנן כך שיתאים להגבלות על תכולת המחסנית בחטיבות השונות, ותרגיל ללא חובת החלפת מחסנית אינו דורש יותר מששה כדורים.

ואיך מחושב הניקוד?

בהתאם לכלי IDPA. כפי שרואים בטבלה, ככל שהניקוד נמוך יותר כך עדיף. הניקוד הוא מצטבר לכל התרגילים יחד. והוא כולל את סה"כ הזמן הנדרש. על כל פגיעה מחוץ ל"אזור האפס" במטרות, נוספות נקודות. כמו כן ישנן נקודות ענישה על חריגה מכללי התרגיל. עבירת בטיחות תביא לפסילת היורה.

איך להיות מוכנים לקלאסיפייר?

התשובה פשוטה – להתאמן על היכולות הנדרשות.

 • שליפה
 • מעבר בין מטרות
 • ירי ביד חזקה
 • ירי ביד חלשה
 • החלפת מחסנית
 • ירי מאחורי מחסה
 • ירי בהליכה לפנים
 • ירי בהליכה לאחור

כדאי מאד לקרוא את השלבים בקלאסיפייר, אבל אין צורך לשנן אותם. המדריך שמלווה אתכם יזכיר בתחילת כל STRING מה אתם נדרשים לעשות.

עוד כמה דברים שחשוב לדעת

 • אין חובת הסלקה.
 • חובה להשתמש בציוד מתאים על פי כללי IDPA
 • בתרגילים נדרשת החלפת מחסנית אחת לכל היותר, כך שמספיקה מחסנית רזרבית אחת. עם זאת, מומלץ להביא לפחות שתיים כדי לא להיזקק לטעינות מרובות שיאטו את זרימת התרגילים לכל המשתתפים.
 • בכל התרגילים מצב הפתיחה הוא כדור בקנה, אקדח בנרתיק.  (למעט ירי ביד החלשה, ראו בפירוט)

התרגילים בקלאסיפייר

תיאור מפורט של כל השלבים

כפי שאמרנו למעלה, הקלאסיפייר מחולק לשלשה פרקים. כל אחד מהם נקרא STAGE.  כל פרק מחולק לתרגילים, הנקראים STRING.  בכל פרק יורים עשרים וארבעה כדורים  ובסה"כ שבעים ושניים.

פרק א'

הירי כאן מבוצע מהקו הקרוב, 6.4 מטר (7 יארד).

תרגילתיאורכדורים
1היורה יטען ששה כדורים בדיוק למחסנית, ידרוך ויחזיר לנרתיק ישלוף ויירה בכל מטרה שני כדורים לגוף. יחליף מחסנית ממצב "צינה נעולה" וירה שני כדורים בכל מטרה לשטח הראש.   (הערה – ניתן להפיל את המחסנית לארץ)12
2היורה ישלוף ביד החזקה ויירה שני כדורים לכל מטרה6
3לפני קבלת האות היורה יוציא את האקדח מהנרתיק ביד החזקה, ויעביר אותו  ליד החלשה. יחזיק  בזווית 45 מעלות, ועם מתן האות יירה שני כדורים לכל מטרה6

לתשומת לב – באזור ה"ראש" במטרה מסומן עיגול ורק בו הניקוד מקסימלי.  פגיעה סביבו תזכה בקנס של נקודה אחת. פגיעה מחוץ לאזור הראש תחשב כהחמצה.

פרק ב'

יורים מקו 10 יארד וקו 5

תרגיל כדורים
1היורה יטען ששה כדורים בדיוק למחסנית, ידרוך ויחזיר לנרתיק. יעמוד בקו 10 יארד כשגבו למטרות. עם מתן האות יסתובב, ישלוף רק בתום הסיבוב ויירה בכל מטרה שני כדורים. יחליף מחסנית ממצב "צינה נעולה" ויירה שני כדורים לכל מטרה.   (הערה – ניתן להפיל את המחסנית לארץ)12
2התחלה בקו 10 יארד. היורה ישלוף ויירה תוך כדי הליכה לעבר המטרות שני כדורים לכל מטרה. יש להשלים את הירי עד לקו 5 יארד.6
3התחלה בקו 5 יארד. היורה ישלוף ויירה תוך כדי הליכה לאחור כשפניו למטרות שני כדורים לכל מטרה. יש להשלים את הירי עד לקו 10 יארד.6

פרק ג'

כולל החלפת מחסניות, ריבוי מטרות ותנועה בין עמדות. הירי מקו 20 יארד ו 15 יארד

תרגיל כדורים
1היורה יטען בדיוק 6 כדורים למחסנית. יעמוד מאחורי המחסה. ישלוף ויירה מאחד הצדדים (לפי בחירתו) שני כדורים לכל מטרה. לאחר מכן יחליף מחסנית ממצב "צינה נעולה".   לאחר מכן ינוע לכיוון החביות בקו 15 יארד, יעמוד מאחורי אחת החביות לפי בחירתו, וירה מהצד הפנימי שני כדורים לכל מטרה, תוך הקפדה על כללי מחסה (הערה – אפשר להפיל את המחסנית לארץ ואין להחזיק אותה ביד בזמן ירי, חובה להשלים החלפת המחסנית לפני עזיבת המחסה)12
2היורה יעמוד מאחורי אחת החביות לפי בחירתו. ישלוף ויירה מהצד הפנימי שני כדורים לכל מטרה. לאחר מכן יחליף מחסנית ממצב "צינה נעולה". יעבור אל החבית השנייה ויירה מהצד הפנימי שני כדורים לכל מטרה.   (הערה – אפשר להפיל את המחסנית לרצפה, חובה להשלים החלפת המחסנית לפני עזיבת המחסה)12

תוצאות קלאסיפייר אשדוד 01/07/22

ביום שישי  01.07.22 נערך הקלאסיפייר לרבע השני של השנה.  להלן התוצאות 

#NameDivTotal Match ScoreNew Class
1לויSSP173.33MM
2ארניSSP197.19MM
1אריאלCCP182.69MM
2ארתורCCP189.26MM
3אבישיCCP202.70MM
4איליהCCP222.93MM
 משה דודISP177.06MM
1יובלCO76.69EX
2שלוםCO98.30SS
3אנדריCO104.87SS
4דמיטריCO137.45SS
5ויקטורCO217.42MM
1מתןBUG148.90SS
2משהBUG153.55SS
3טלBUG173.25SS

פירוט התוצאות המלא – כאן

תכנית המסלול המוזל לאימוני IDPA ישראל במטווח אשדוד ב 2021

אנו שמחים להודיע כי גם בשנת 2021 תוצע למתאמנים תכנית רכישה מרוכזת לאימוני IDPA ישראל בש.פ. מטווחים שבאשדוד.

על פי התכנית תוכלו לשלם 1000 ש"ח מראש, ובתמורה לכך לקבל את האפשרות להשתתף בשלושים אימונים שיוגדרו במסגרת המנוי. התכנית תכלול אימונים על פי מתכונת IDPA הבינלאומית. תרגול מצבים, קלאסיפייר ואימונים טכניים מתקדמים. בנוסף לכך יוכלו המנויים להצטרף לאימונים הבסיסיים שאינם כלולים בתכנית בתשלום מופחת של 50 ש"ח בלבד. עדיין תידרשו להירשם מראש לכל אימון, וההשתתפות מותנית במקום פנוי.  אפשר לראות את תכנית האימונים ולהרשם כאן, התכנית כפופה לשינויים. יתכנו שינויים וביטולים בשל מגפת קורונה בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.

ניתן לשלם עבור התכנית במזומן או בהמחאה בתחילת אימון, או בהעברה בנקאית לחשבון העמותה בבנק לאומי, סניף 937 חשבון 53411/31 לאחר התשלום יש לשלוח העתק אישור ההעברה וסריקת הסכם חתום למייל idpa.israel@gmail.com.

פרסום זה הוא לידיעה בלבד, הפרטים המחייבים נמצאים בתקנון המפורט בהסכם. להורדה 

ההשתתפות באימוני IDPA אינה מותנה בהצטרפות למסלול המוזל, אנחנו נמשיך להציע את כל האימונים לכלל מחזיקי כלי נשק ברישיון. כל זאת בהתאם לתקנון, בהרשמה מראש ובתשלום של 150 שקל לאימון.

—-

תכנית המסלול המוזל לאימוני IDPA ישראל במטווח אשדוד ב 2020

אנו שמחים להודיע כי גם בשנת 2020 תוצע למתאמנים תכנית רכישה מרוכזת לאימוני IDPA ישראל בש.פ. מטווחים שבאשדוד.

על פי התכנית תוכלו לשלם 1000 ש"ח מראש, ובתמורה לכך לקבל את האפשרות להשתתף בשלושים אימונים שיוגדרו במסגרת המנוי. התכנית תכלול אימונים על פי מתכונת IDPA הבינלאומית. תרגול מצבים, קלאסיפייר ואימונים טכניים מתקדמים. בנוסף לכך יוכלו המנויים להצטרף לאימונים הבסיסיים שאינם כלולים בתכנית בתשלום מופחת של 50 ש"ח בלבד. עדיין תידרשו להירשם מראש לכל אימון, וההשתתפות מותנית במקום פנוי.  אפשר לראות את תכנית האימונים ולהרשם כאן, התכנית כפופה לשינויים.

ניתן לשלם עבור התכנית במזומן או בהמחאה בתחילת אימון, או בהעברה בנקאית לחשבון העמותה בבנק לאומי, סניף 937 חשבון 53411/31 לאחר התשלום יש לשלוח העתק אישור ההעברה וסריקת הסכם חתום למייל idpa.israel@gmail.com.

פרסום זה הוא לידיעה בלבד, הפרטים המחייבים נמצאים בתקנון המפורט בהסכם. להורדה 

ההשתתפות באימוני IDPA אינה מותנה בהצטרפות למסלול המוזל, אנחנו נמשיך להציע את כל האימונים לכלל מחזיקי כלי נשק ברישיון. כל זאת בהתאם לתקנון, בהרשמה מראש ובתשלום של 150 שקל לאימון.

—-

 

תוצאות קלאסיפייר – אשדוד 29.03.19

ביום שישי 29.03.19 נערך קלאסיפייר.

* זהו הקלאסיפייר ה-33 שלנו מאז היווסדו של המועדון
* יש לנו EX חדש, ראשון אצלנו בחטיבה החדשה הרשמית  Carry Optics  והלא הוא Oleg Orlovsky
* יש לנו MM ראשון בחטיבה הותיקה REV (תופי) 
* שני EX הוותיקים חזרו על תוצאותיהם
* חמשה חברים ירו קלאסיפייר בפעם הראשונה
* כל המשתתפים קבלו תעודות רשמיות של IDPA ISRAEL 

הקלאסיפייר הרבעוני הבא ב-29.06.2019

להמשיך לקרוא

תכנית המסלול המוזל לאימוני IDPA ישראל במטווח אשדוד ב 2019

אנו שמחים להודיע כי גם בשנת 2019 תוצע למתאמנים תכנית רכישה מרוכזת לאימוני IDPA ישראל בש.פ. מטווחים שבאשדוד.

על פי התכנית תוכלו לשלם 1000 ש"ח מראש, ובתמורה לכך לקבל את האפשרות להשתתף בשלושים אימונים שיוגדרו במסגרת המנוי. התכנית תכלול אימונים על פי מתכונת IDPA הבינלאומית. תרגול מצבים, קלאסיפייר ואימונים טכניים מתקדמים. בנוסף לכך יוכלו המנויים להצטרף לאימונים הבסיסיים שאינם כלולים בתכנית בתשלום מופחת של 50 ש"ח בלבד. עדיין תידרשו להירשם מראש לכל אימון, וההשתתפות מותנית במקום פנוי.  אפשר לראות את תכנית האימונים ולהרשם כאן, התכנית כפופה לשינויים.

ניתן לשלם עבור התכנית במזומן או בהמחאה בתחילת אימון, או בהעברה בנקאית לחשבון העמותה בבנק לאומי, סניף 937 חשבון 53411/31 לאחר התשלום יש לשלוח העתק אישור ההעברה וסריקת הסכם חתום למייל idpa.israel@gmail.com.

פרסום זה הוא לידיעה בלבד, הפרטים המחייבים נמצאים בתקנון המפורט בהסכם. להורדה 

ההשתתפות באימוני IDPA אינה מותנה בהצטרפות למסלול המוזל, אנחנו נמשיך להציע את כל האימונים לכלל מחזיקי כלי נשק ברישיון. כל זאת בהתאם לתקנון, בהרשמה מראש ובתשלום של 150 שקל לאימון.

—-