לוח פעילויות IDPA ישראל לשנת 2019

לפניכם לוח פעילויות IDPA ישראל להמשך שנת 2019. קראו והירשמו.

שמרו את הקישור, הוא מתעדכן במהלך השנה. (עדכון אחרון 24/11/19) בקרוב נפרסם את לוח האימונים המלא לשנת 2020. 

לתשומת לבכם

    • ההשתתפות בתרגול מצבים , קלאסיפייר או אימון טכני מותנית במעבר שני אימונים בסיסיים במועדון.
    • טרם הרשמתכם עיינו בתקנון המופיע למטה.
    • מחיר כל אימון הוא 150 ש"ח. המחיר למנויים כמפורט בתכנית המסלול שתפורסם בקרוב.
    • תחמושת תסופק על ידי המטווח ובאחריותו
    • אם לא צוין אחרת – האימון הוא באשדוד

 

 

תאריך סוג אימון כלול במנוי מיקום קישור להרשמה
04/10/2019 מצבים כן אשדוד להרשמה
29/11/2019 מצבים כן אשדוד להרשמה
06/12/2019 טכני לא דני היי חדרה להרשמה
06/12/2019 בסיס לא אשדוד להרשמה
13/12/2019 טכני מתקדם כן אשדוד להרשמה
20/12/2019 מצבים כן אשדוד להרשמה
27/12/2019 קלאסיפייר כן אשדוד להרשמה

בהרשמה לאירוע הריני מאשר ומצהיר בזאת:
1. הנני מחזיק ונושא כלי ירייה כדין על פי כל החוקים והתקנות התקפים של מדינת ישראל.
2. מצבי הבריאותי תקין ומתאים לסוג אימונים הכרוכים במאמץ גופני ולחץ נפשי. הובהר לי כי האימון כרוך במאמץ גופני ונפשי. הנני מתחייב בזאת להפסיק מיידית את האימון במידה וארגיש לא טוב ולעדכן את הצוות.
3. מעולם לא נפסלתי מלהחזיק כלי יריה ו/או הודחתי ממועדון העוסק באימון בכלי יריה ו/או נתבעתי על ידי מועדון שכזה ו/או נאסרה עלי כניסה למטווח ו/או עברתי עבירת בטיחות בקשר לכלי יריה ו/או נגנב ממני כלי יריה.
4. אין לי כל רישום במרשם הפלילי של משטרת ישראל ו/או מתנהלת כנגדי חקירה מכל סוג שהוא (ככל הידוע לי) ו/או הורשעתי בעבירה פלילית כל שהיא (למעט עבירות תעבורה וחניה).
5. לא מתקיימים כנגדי הליכי פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או גביה ואכיפה (הוצל"פ).
6. ידוע לי כי המועדון הוא קבוצת חברים וכי אין כל חובה על מי מחבריו לאשר הצטרפותי או לאפשר המשך פעילותי במסגרתה.
7. הנני מצטרף לפעילות במועדון על אחריותי האישית ומסיר בזאת כל אחריות מכל מין וסוג שהוא מחברי המועדון ו/או ממארגני האימונים.
8. ידוע לי כי כל עבירת בטיחות שלי לפי קביעת מארגני האימונים תביא לסילוקי המיידי מכל פעילות במועדון.
9. הנני מתחייב להשתמש בפועל באימון בכל כמות התחמושת אותה ארכוש באותו אימון. הובהר לי כי עפ"י החוק אסורה הוצאת תחמושת מהמטווח בתום האימון (למעט תחמושת כוננות עמה הגעתי לאימון) וכי אני אשא באחריות מכל סוג בגין הפרת הוראה זו.
10. הצהרותי שלעיל הינן אמת והנני מתחייב לעדכן בכל שינוי שיחול בהן. במידה ויתברר כי הצהרתי הצהרה שקרית או שאינה מדוייקת הדבר יביא להפסקת פעילותי במועדון.

מחשבה אחת על “לוח פעילויות IDPA ישראל לשנת 2019

סגור לתגובות.