לוח פעילויות IDPA ישראל לשנת 2021

לפניכם לוח פעילויות IDPA ישראל לשנת 2021. על מנת לאפשר זמינות לכולם האימונים יפתחו להרשמה בהדרגה .

שמרו את הקישור, הוא מתעדכן במהלך השנה.

(עדכון אחרון 16/12/21)

לתשומת לבכם

  • ההשתתפות בתרגול מצבים, קלאסיפייר או אימון טכני מותנית במעבר שני אימונים בסיסיים במועדון.
  • טרם הרשמתכם עיינו בתקנון המופיע למטה.
  • מחיר כל אימון הוא 150 ש"ח.
  • המחיר למנויים כמפורט בתכנית המסלול, ניתן להרשם כאן.
  • תחמושת תסופק על ידי המטווח
  • יתכנו שינויים בשל נסיבות שאינן באחריותנו
  • מימוש התכנית בעידן הקורונה יהיה בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.
תאריךמטווחסוג אימוןכלול במנוי 
1/1/2021אשדודבסיסלאמבוטל – סגר קורונה
8/1/2021אשדודטכני\מתקדםכןמבוטל – סגר קורונה
15/1/2021אשדודמצביםכןמבוטל – סגר קורונה
22/1/2021אשדודבסיסלאמבוטל – סגר קורונה
29/1/2021אשדודטכני\מתקדםכןמבוטל – סגר קורונה
5/2/2021אשדודמצביםכן להרשמה
12/2/2021אשדודבסיסלאמבוטל – סגר קורונה
12/2/2021אשדודטכניכןמבוטל – סגר קורונה
19/2/2021אשדודטכני\מתקדםכןמבוטל – סגר קורונה
26/2/2021אשדודמצביםכןלהרשמה
5/3/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
12/3/2021אשדודטכני\מתקדםכןלהרשמה
19/3/2021אשדודקלאסיפיירכןלהרשמה
25/3/2021אשדודטכני מתקדםכןלהרשמה
26/3/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
26/3/2021דני הי חדרהטכנילאלהרשמה
2/4/2021אשדודטכניכןלהרשמה
9/4/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
16/4/2021אשדודמצביםכןלהרשמה
19/4/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
23/4/2021אשדודטכני\מתקדםכןלהרשמה
30/4/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
7/5/2021אשדודמצביםכןלהרשמה
14/5/2021אשדודטכני\מתקדםכןמבוטל – שומרי החומות
21/5/2021אשדודבסיסלאמבוטל – שומרי החומות
21/5/2021דני הייבסיסלאלהרשמה
28/5/2021אשדודמצביםכןלהרשמה
4/6/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
7/6/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
11/6/2021אשדודטכני\מתקדםכןלהרשמה
14/6/2021אשדודטכניכןלהרשמה
18/6/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
25/6/2021אשדודקלאסיפיירכןלהרשמה
25/6/2021דני הייטכנילאלהרשמה
28/6/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
2/7/2021אשדודטכני\מתקדםכןלהרשמה
9/7/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
12/7/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
16/7/2021אשדודמצביםכןלהרשמה
23/7/2021אשדודטכני\מתקדםכןלהרשמה
28/7/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
30/7/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
30/7/2021דני הייקלאסיפיירלאלהרשמה
6/8/2021אשדודטכני\מתקדםכןלהרשמה
13/8/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
13/8/2021דני הייבסיסלאלהרשמה
20/8/2021אשדודמצביםכןלהרשמה
27/8/2021אשדודבסיסלאלהרשמה
3/9/2021אשדודטכני\מתקדםכןלהרשמה
10/9/2021אשדודמצביםכן להרשמה
17/9/2021אשדודבסיסלא להרשמה
1/10/2021אשדודקלאסיפיירכן להרשמה
8/10/2021אשדודמצביםכן להרשמה
15/10/2021אשדודבסיסלא להרשמה
18/10/2021אשדודבסיס (ערב)לאלהרשמה
22/10/2021דני הייבסיסלאלהרשמה
22/10/2021דני הייטכנילאלהרשמה
22/10/2021אשדודטכני\מתקדםכן להרשמה
29/10/2021אשדודמצביםכן להרשמה
5/11/2021אשדודבסיסלא להרשמה
12/11/2021אשדודטכני\מתקדםכן להרשמה
19/11/2021אשדודמצביםכן להרשמה
26/11/2021אשדודבסיסלא להרשמה
3/12/2021אשדודטכני\מתקדםכן להרשמה
10/12/2021אשדודבסיסלא להרשמה
17/12/2021אשדודמצביםכןלהרשמה
24/12/2021אשדודבסיסלא להרשמה
31/12/2021אשדודקלאסיפיירכן להרשמה
31/12/2021דני הייטכנילאלהרשמה
31/12/2021דני הייבסיס לא להרשמה
 • בהרשמה לאירוע הריני מאשר ומצהיר בזאת:
  1. הנני מחזיק ונושא כלי ירייה כדין על פי כל החוקים והתקנות התקפים של מדינת ישראל.
  2. מצבי הבריאותי תקין ומתאים לסוג אימונים הכרוכים במאמץ גופני ולחץ נפשי. הובהר לי כי האימון כרוך במאמץ גופני ונפשי. הנני מתחייב בזאת להפסיק מיידית את האימון במידה וארגיש לא טוב ולעדכן את הצוות.
  3. מעולם לא נפסלתי מלהחזיק כלי יריה ו/או הודחתי ממועדון העוסק באימון בכלי יריה ו/או נתבעתי על ידי מועדון שכזה ו/או נאסרה עלי כניסה למטווח ו/או עברתי עבירת בטיחות בקשר לכלי יריה ו/או נגנב ממני כלי יריה.
  4. אין לי כל רישום במרשם הפלילי של משטרת ישראל ו/או מתנהלת כנגדי חקירה מכל סוג שהוא (ככל הידוע לי) ו/או הורשעתי בעבירה פלילית כל שהיא (למעט עבירות תעבורה וחניה).
  5. לא מתקיימים כנגדי הליכי פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או גביה ואכיפה (הוצל"פ).
  6. ידוע לי כי המועדון הוא קבוצת חברים וכי אין כל חובה על מי מחבריו לאשר הצטרפותי או לאפשר המשך פעילותי במסגרתה.
  7. הנני מצטרף לפעילות במועדון על אחריותי האישית ומסיר בזאת כל אחריות מכל מין וסוג שהוא מחברי המועדון ו/או ממארגני האימונים.
  8. ידוע לי כי כל עבירת בטיחות שלי לפי קביעת מארגני האימונים תביא לסילוקי המיידי מכל פעילות במועדון.
  9. הנני מתחייב להשתמש בפועל באימון בכל כמות התחמושת אותה ארכוש באותו אימון. הובהר לי כי עפ"י החוק אסורה הוצאת תחמושת מהמטווח בתום האימון (למעט תחמושת כוננות עמה הגעתי לאימון) וכי אני אשא באחריות מכל סוג בגין הפרת הוראה זו.
  10. הצהרותי שלעיל הן אמת והנני מתחייב לעדכן בכל שינוי שיחול בהן. במידה ויתברר כי הצהרתי הצהרה שקרית או שאינה מדויקת הדבר יביא להפסקת פעילותי במועדון.