לוח פעילויות IDPA ישראל לשנת 2021

לפניכם לוח פעילויות IDPA ישראל לשנת 2021. על מנת לאפשר זמינות לכולם האימונים יפתחו להרשמה בהדרגה מדי חודש.

שמרו את הקישור, הוא מתעדכן במהלך השנה.

(עדכון אחרון 01/06/21)

לתשומת לבכם

   • ההשתתפות בתרגול מצבים, קלאסיפייר או אימון טכני מותנית במעבר שני אימונים בסיסיים במועדון.
   • טרם הרשמתכם עיינו בתקנון המופיע למטה.
   • מחיר כל אימון הוא 150 ש"ח.
   • המחיר למנויים כמפורט בתכנית המסלול, ניתן להרשם כאן.
   • תחמושת תסופק על ידי המטווח
   • יתכנו שינויים בשל נסיבות שאינן באחריותנו
   • מימוש התכנית בעידן הקורונה יהיה בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.
תאריך מטווח סוג אימון כלול במנוי
1/1/2021 אשדוד בסיס לא מבוטל – סגר קורונה
8/1/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן מבוטל – סגר קורונה
15/1/2021 אשדוד מצבים כן מבוטל – סגר קורונה
22/1/2021 אשדוד בסיס לא מבוטל – סגר קורונה
29/1/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן מבוטל – סגר קורונה
5/2/2021 אשדוד מצבים כן  להרשמה
12/2/2021 אשדוד בסיס לא מבוטל – סגר קורונה
12/2/2021 אשדוד טכני כן מבוטל – סגר קורונה
19/2/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן מבוטל – סגר קורונה
26/2/2021 אשדוד מצבים כן להרשמה
5/3/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
12/3/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן להרשמה
19/3/2021 אשדוד קלאסיפייר כן להרשמה
25/3/2021 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
26/3/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
26/3/2021 דני הי חדרה טכני לא להרשמה
2/4/2021 אשדוד טכני כן להרשמה
9/4/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
16/4/2021 אשדוד מצבים כן להרשמה
19/4/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
23/4/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן להרשמה
30/4/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
7/5/2021 אשדוד מצבים כן להרשמה
14/5/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן מבוטל – שומרי החומות
21/5/2021 אשדוד בסיס לא מבוטל – שומרי החומות
21/5/2021 דני היי בסיס לא להרשמה
28/5/2021 אשדוד מצבים כן להרשמה
4/6/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
7/6/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
11/6/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן להרשמה
14/6/2021 אשדוד טכני כן להרשמה
18/6/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
25/6/2021 אשדוד קלאסיפייר כן להרשמה
28/6/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
2/7/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן להרשמה
9/7/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
16/7/2021 אשדוד מצבים כן להרשמה
23/7/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן להרשמה
30/7/2021 אשדוד בסיס לא להרשמה
6/8/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן
13/8/2021 אשדוד בסיס לא
20/8/2021 אשדוד מצבים כן
27/8/2021 אשדוד בסיס לא
3/9/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן
10/9/2021 אשדוד מצבים כן
17/9/2021 אשדוד בסיס לא
1/10/2021 אשדוד קלאסיפייר כן
8/10/2021 אשדוד מצבים כן
15/10/2021 אשדוד בסיס לא
22/10/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן
29/10/2021 אשדוד מצבים כן
5/11/2021 אשדוד בסיס לא
12/11/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן
19/11/2021 אשדוד מצבים כן
26/11/2021 אשדוד בסיס לא
3/12/2021 אשדוד טכני\מתקדם כן
10/12/2021 אשדוד בסיס לא
17/12/2021 אשדוד מצבים כן
24/12/2021 אשדוד בסיס לא
31/12/2021 אשדוד קלאסיפייר כן
 • בהרשמה לאירוע הריני מאשר ומצהיר בזאת:
  1. הנני מחזיק ונושא כלי ירייה כדין על פי כל החוקים והתקנות התקפים של מדינת ישראל.
  2. מצבי הבריאותי תקין ומתאים לסוג אימונים הכרוכים במאמץ גופני ולחץ נפשי. הובהר לי כי האימון כרוך במאמץ גופני ונפשי. הנני מתחייב בזאת להפסיק מיידית את האימון במידה וארגיש לא טוב ולעדכן את הצוות.
  3. מעולם לא נפסלתי מלהחזיק כלי יריה ו/או הודחתי ממועדון העוסק באימון בכלי יריה ו/או נתבעתי על ידי מועדון שכזה ו/או נאסרה עלי כניסה למטווח ו/או עברתי עבירת בטיחות בקשר לכלי יריה ו/או נגנב ממני כלי יריה.
  4. אין לי כל רישום במרשם הפלילי של משטרת ישראל ו/או מתנהלת כנגדי חקירה מכל סוג שהוא (ככל הידוע לי) ו/או הורשעתי בעבירה פלילית כל שהיא (למעט עבירות תעבורה וחניה).
  5. לא מתקיימים כנגדי הליכי פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או גביה ואכיפה (הוצל"פ).
  6. ידוע לי כי המועדון הוא קבוצת חברים וכי אין כל חובה על מי מחבריו לאשר הצטרפותי או לאפשר המשך פעילותי במסגרתה.
  7. הנני מצטרף לפעילות במועדון על אחריותי האישית ומסיר בזאת כל אחריות מכל מין וסוג שהוא מחברי המועדון ו/או ממארגני האימונים.
  8. ידוע לי כי כל עבירת בטיחות שלי לפי קביעת מארגני האימונים תביא לסילוקי המיידי מכל פעילות במועדון.
  9. הנני מתחייב להשתמש בפועל באימון בכל כמות התחמושת אותה ארכוש באותו אימון. הובהר לי כי עפ"י החוק אסורה הוצאת תחמושת מהמטווח בתום האימון (למעט תחמושת כוננות עמה הגעתי לאימון) וכי אני אשא באחריות מכל סוג בגין הפרת הוראה זו.
  10. הצהרותי שלעיל הן אמת והנני מתחייב לעדכן בכל שינוי שיחול בהן. במידה ויתברר כי הצהרתי הצהרה שקרית או שאינה מדויקת הדבר יביא להפסקת פעילותי במועדון.