PLATE

ביום ששי בהפסקה הלימודית באמצע האימון שוחחנו על ירי בפלייטים, והתועלת הרבה הצומחת לאנושות מהפעילות הזו.
ובכן, לטובת מי שאינו מכיר אספר כי הפלייטים הם חיות קטנות וערמומיות, המקננות בעיקר במטווחים פתוחים. חוקרים סבורים שהם מין פולש שהגיע מארצות הירימעשי, אך אין לכך הוכחות של ממש.
אני בהחלט מסכים עם המרצה שראוי לירות בהן, ויפה שעה אחת קודם. אבל זה בעיקר בשל בשל חוצפתן הרבה. לי הן בורחות כל הזמן, באין מכלים. אבל מילא אני, הזנב לשועלים. היום ראיתי כיצד פרט אחד של פלייט, שספג פגיעה מדויקת באזנו השמאלית קפץ והראה את אחוריו לאחד היורים המכובדים בקהילתנו. אחרת העיפה חתיכת מתכת אל המדריך, שלא היה מוכן לכך בכלל, מה שעשוי להחשב כתעלול מזוהם של ממש.
לגבי התועלת בהן לאימון מעשי, יש לי דעה שונה מזו שהוזכרה. אני סבור שהדבר היחיד שהן דומות לו ברחוב (במובן הרחב) הוא אנשים שזופים במיוחד שקבורים בחול עד הצוואר. אני חושב, אם יורשה לי לומר, שאנשים כאלה אינם מהווים סיכון של ממש. בטח לא במרחק עשרים מטר ומעלה. ולכן מוטב שנאפשר להם להמשיך לעסוק בעניניהם ונשמור על עצמנו מפני מטרות הקרטון המסוכנות, המאיימות עלינו כל יום ששי.


(חג שמח לכולם. ממני ע. תוכן)

הקורס השני – Safety Officer

בתאריך 26.01.17 – 27.01.17 נערך קורס Safety Officer  מטעם מועדון IDPA ISRAEL. השתתפו שלשה עשר חניכים שהוסמכו כולם. את הקורס העביר מר  Federico Iannelli  שהגיע לשם כך מאיטליה. הקורס, כמו כל פעילות IDPA נערך בהתנדבות, וההוצאות כוסו על ידי המשתתפים. ככל הידוע לנו זהו קורס SO הראשון בעולם שנערך על פי החוקים החדשים שנכנסו  לתוקף ב01.01.17. ברכותינו לכל המוסמכים ותודה למארגנים ולמדריך.

להמשיך לקרוא