לוח פעילויות IDPA ישראל לשנת 2020

לפניכם לוח פעילויות IDPA ישראל לשנת 2020.

שמרו את הקישור, הוא מתעדכן במהלך השנה. (עדכון אחרון 07/12/20)

לתשומת לבכם

   • ההשתתפות בתרגול מצבים, קלאסיפייר או אימון טכני מותנית במעבר שני אימונים בסיסיים במועדון.
   • טרם הרשמתכם עיינו בתקנון המופיע למטה.
   • מחיר כל אימון הוא 150 ש"ח.
   • המחיר למנויים כמפורט בתכנית המסלול, ניתן להרשם כאן.
   • תחמושת תסופק על ידי המטווח ובאחריותו
   • יתכנו שינויים בשל נסיבות שאינן באחריותנו
 • תאריך מקום סוג אימון כלול במנוי קישור
  03/01/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  10/01/2020 דני היי חדרה טכני לא להרשמה
  10/01/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  17/01/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  24/01/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  31/01/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  31/01/2020 דני היי חדרה טכני כן להרשמה
  07/02/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  14/02/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  21/02/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  28/02/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  28/02/2020 דני היי חדרה בסיס לא להרשמה
  06/03/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  13/03/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  20/03/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  27/03/2020 אשדוד Classifier כן בוטל
  27/03/2020 דני היי חדרה טכני מתקדם לא בוטל
  03/04/2020 אשדוד אימון מצבים כן בוטל
  10/04/2020 אשדוד אימון צוות לא לא פתוח להרשמה
  17/04/2020 אשדוד בסיס לא בוטל
  24/04/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  01/05/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  08/05/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  08/05/2020 דני היי חדרה טכני מתקדם לא להרשמה
  15/05/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  22/05/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  22/05/2020 דני היי חדרה בסיס לא להרשמה
  05/06/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  05/06/2020 דני היי חדרה בסיס לא להרשמה
  05/06/2020 דני היי חדרה טכני מתקדם לא להרשמה
  12/06/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  19/06/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  26/06/2020 אשדוד Classifier כן להרשמה
  03/07/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  03/07/2020 דני היי חדרה בסיס כן להרשמה
  10/07/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  17/07/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  24/07/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  24/07/2020 דני היי חדרה Classifier + טכני לא להרשמה
  27/07/2020 אשדוד – אימון ערב בסיס לא להרשמה
  31/07/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  07/08/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  14/08/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  17/08/2020 אשדוד – אימון ערב בסיס לא להרשמה
  21/08/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  28/08/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  28/08/2020 דני היי – חדרה בסיס לא להרשמה
  04/09/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  11/09/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  18/09/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  25/09/2020 אשדוד Classifier כן מבוטל
  25/09/2020 דני היי חדרה טכני לא מבוטל
  02/10/2020 אשדוד אימון מצבים כן  מבוטל
  09/10/2020 אשדוד בסיס לא מבוטל
  16/10/2020 אשדוד טכני מתקדם כן מבוטל
  23/10/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  30/10/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  06/11/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  06/11/2020  דני הי – חדרה בסיס +טכני לא להרשמה
  13/11/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  20/11/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  27/11/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  04/12/2020 אשדוד טכני מתקדם כן להרשמה
  11/12/2020 אשדוד אימון מצבים כן להרשמה
  18/12/2020 אשדוד בסיס לא להרשמה
  18/12/2020 דני היי – חדרה טכני מתקדם לא להרשמה
  25/12/2020 אשדוד Classifier כן להרשמה

  בהרשמה לאירוע הריני מאשר ומצהיר בזאת:
  1. הנני מחזיק ונושא כלי ירייה כדין על פי כל החוקים והתקנות התקפים של מדינת ישראל.
  2. מצבי הבריאותי תקין ומתאים לסוג אימונים הכרוכים במאמץ גופני ולחץ נפשי. הובהר לי כי האימון כרוך במאמץ גופני ונפשי. הנני מתחייב בזאת להפסיק מיידית את האימון במידה וארגיש לא טוב ולעדכן את הצוות.
  3. מעולם לא נפסלתי מלהחזיק כלי יריה ו/או הודחתי ממועדון העוסק באימון בכלי יריה ו/או נתבעתי על ידי מועדון שכזה ו/או נאסרה עלי כניסה למטווח ו/או עברתי עבירת בטיחות בקשר לכלי יריה ו/או נגנב ממני כלי יריה.
  4. אין לי כל רישום במרשם הפלילי של משטרת ישראל ו/או מתנהלת כנגדי חקירה מכל סוג שהוא (ככל הידוע לי) ו/או הורשעתי בעבירה פלילית כל שהיא (למעט עבירות תעבורה וחניה).
  5. לא מתקיימים כנגדי הליכי פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או גביה ואכיפה (הוצל"פ).
  6. ידוע לי כי המועדון הוא קבוצת חברים וכי אין כל חובה על מי מחבריו לאשר הצטרפותי או לאפשר המשך פעילותי במסגרתה.
  7. הנני מצטרף לפעילות במועדון על אחריותי האישית ומסיר בזאת כל אחריות מכל מין וסוג שהוא מחברי המועדון ו/או ממארגני האימונים.
  8. ידוע לי כי כל עבירת בטיחות שלי לפי קביעת מארגני האימונים תביא לסילוקי המיידי מכל פעילות במועדון.
  9. הנני מתחייב להשתמש בפועל באימון בכל כמות התחמושת אותה ארכוש באותו אימון. הובהר לי כי עפ"י החוק אסורה הוצאת תחמושת מהמטווח בתום האימון (למעט תחמושת כוננות עמה הגעתי לאימון) וכי אני אשא באחריות מכל סוג בגין הפרת הוראה זו.
  10. הצהרותי שלעיל הן אמת והנני מתחייב לעדכן בכל שינוי שיחול בהן. במידה ויתברר כי הצהרתי הצהרה שקרית או שאינה מדויקת הדבר יביא להפסקת פעילותי במועדון.